Padėka ir atsiprašymas

Žodžių "dėkojame" ir "atsiprašau" išreiškimą sustipriną gyvos muzikos garsai.


Asmeninėje aplinkoje 

Parodykime dėmesį - išreiškime padėką ar suklydus pripažinkime savo klaidas.

Versle

Pareikšti padėką svarbiems partneriams ir/ar klientams: "mes žinome, kad turite daugybę pasiūlymų, dėkojame, kad renkatės mus".

Arba, padarius klaidų, atsiprašyti: "priimkite mūsų nuoširdų atsiprašymą".